Homepage

Jak se nebát nemocnice 2

V úterý 15. 1. 2019 se 16 žákyň třídy 2.ZA oboru Zdravotnický asistent účastnilo projektu „Jak se nebát nemocnice“. Naši školu navštívilo 24 dětí z MŠ Komenského v Rumburku. Připraveno pro ně bylo pět stanovišť. Na prvním si děti vyzkoušely zrak, vybarvily si očičko a poslechly si, jak o zrak mají pečovat. Další stanoviště se neslo v duchu fyziologických funkcí a lidského těla. Děti se změřily, zvážily, změřil se puls. Děti si mohly poslouchat vlastní srdíčko před zátěží a po zátěži. Poté přiřazovaly tělesné orgány na model lidského těla. Na třetím stanovišti je čekala obvazová technika. Musely vyčistit ránu na koleni, obvázat řeznou ránu a ošetřit různé zlomeniny. Na čtvrté zastávce žákyně připravily divadelní představení s názvem „Nebojím se očkování“. Děti si dále vyzkoušely natahování vody injekční stříkačkou a pak oblékaly miminka. Kdo se nebál, vyzkoušel si aplikování injekce do podkoží na modelu. Hrdinů byla většina.  Na posledním stanovišti se učily volat záchrannou službu a resuscitovaly miminko a malé dítě. Některé si troufly i na dospělý model.

Po splnění každého úkolu byly děti odměněny drobnostmi, dostaly diplom a medaili. Akce se líbila, děti byly šikovné a ostych, který byl na začátku, rychle vymizel. Těšíme se na další spolupráci. Mgr. Vytlačilová

© 2014 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace | Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk | kremous.com