Homepage

ČNB – expozice a Neviditelná výstava

Žáci dne 21. 06. 2018 navštívili Expozici s názvem „Lidé a peníze“ v Praze, která se nalézá v prostorách bývalého trezoru nejprve Živnostenské banky, později Státní banky československé a dnes České národní banky. Zde nám byl nabídnut unikátní pohled na historii peněz od pazourků až k dnešním elektronickým penězům, ucelený vývoj měny a financí, včetně vývoje České národní banky od jejího založení. Byly zde spatřeny exponáty dokládající dějiny měny a peněžnictví na našem území, platidla, padělky a ochrany peněz. Dále byly pro nás připraveny audiovizuální programy, prezentace s interaktivním obsahem a odborný výklad.

Na Neviditelné výstavě si žáci vyzkoušeli, jaký je život bez zraku, bez smyslu, skrze něj získává náš mozek nejvíce informací. Studenti se řídili výhradně hmatem, sluchem a smyslem pro rovnováhu. Neviditelnou výstavu provázejí nevidomí, či částečně nevidomí lidé.

Celá akce proběhla bez problémů a byla ze strany žáků velice pozitivně hodnocena.

Za zúčastněný pedagogický dohled Ing. Šárka Samuhelová

© 2014 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace | Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk | kremous.com