Homepage

První pomoc pro ZŠ

V úterý 26. června 2018 se v prostorách Sportcentra koupaliště Rumburk konal 1. ročník soutěže v poskytování laické první pomoci pro žáky II. stupně ZŠ Šluknovského výběžku.  Akce se konala pod záštitou města Rumburk.

V úvodu přivítal všechny soutěžící místostarosta města Rumburk Ing. Alois Kittl.

Družstva si napsala test z první pomoci a pak začal vlastní závod. Na čtyřech stanovištích si vyzkoušeli poskytnutí pomoci pouze s vybavenou autolékárničkou. Žáci museli ošetřit odřeniny, vymknutý kotník, zavřenou zlomeninu. Dále se setkali s řeznými ranami včetně ztrátového poranění s hysterickým záchvatem. Na třetím stanovišti bolesti břicha s šokovým stavem, krvácení z nosu a nespolupracující osoby. Poslední část trati se nesla v duchu oživování dívky po tonutí a dvě podchlazení.

Výkony včetně přivolání ZZS hodnotily učitelky odborných předmětů zdravotnických oborů s žáky 2.ZA. 

Z původně přihlášených sedmi se zúčastnila čtyři družstva. 1. místo a pohár si odneslo družstvo ze ZŠ Velký Šenov, 2. místem se může pochlubit ZŠ Východní z Varnsdorfu. 3. místo obsadila ZŠ Edisonova z Varnsdorfu a na nepopulární bramborové pozici skončila Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov. Všichni si odnesli krásné věcné ceny, dobroty a diplomy.

Za SZdŠ a OA Rumburk všem moc děkujeme za účast a gratulujeme k výkonům. Myslím, že se žáci nemusí za nic stydět. Těšíme se na další spolupráci.

Děkujeme městu Rumburk za finanční zajištění akce, Sportcentru koupaliště Rumburk za bezplatné využití prostor, 2. ročníkům oboru Zdravotnický asistent a Ošetřovatel za pomoc při realizaci soutěže a výborné herecké výkony. :-)

                                                                                     Za kolektiv zúčastněných pedagogů Mgr. Vytlačilová

© 2014 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace | Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk | kremous.com