Homepage

Psychologická olympiáda - školní kolo

V letošním roce bylo regionální komisí psychologie vybráno téma: “Když člověk potká

člověka“. Do soutěže se přihlásili čtyři soutěžící z těchto tříd: z 2AZ žákyně Barbora

Nahácka a z 3ZA žáci Horák Miroslav, Pavlína Tichá a Klára Figurová. Všichni žáci se dobře

připravili a celá soutěž byla velmi vyrovnaná.

První místo obsadila Pavlína Tichá a druhé místo získala Barbora Nahácka. Tyto dvě žákyně

postupují do regionálního kola, které proběhne15. 3. 2017 v Liberci. Na třetím místě se

umístili zbývající dva soutěžící Miroslav Horák a Klára Figurová.

Celá soutěž probíhala v příjemné a klidné atmosféře.

Děkuji porotě za objektivní hodnocení a všem soutěžícím za účast a aktivitu.

Velká pochvala patří rovněž všem žákům 2AZ, kteří jako publikum vytvořili příjemnou

atmosféru pro soutěžící.

 

Mgr. Anna Škodová

organizátor akce

© 2014 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace | Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk | kremous.com