Homepage

Psychologická olympiáda

Psychologická olympiáda - školní kolo

Dne 25.2 2016 proběhlo školní kolo psychologické olympiády na téma: „Životní motto, kterým se řídím“.

Celkem soutěžilo šest žáků: 2ZA - Alona Oryekhová, Miroslav Horák, Klára Figurová, 3ZA - Ivana Rebetová, Simona Faitová, Lucie Čechová. Porota hodnotila jednotlivé práce ve složení Mgr. Ladislav Pokorný - předseda poroty, Mgr. Iva Dubcová, Mgr. Pavlína Marcínová. Práce všech žáků byly velmi pěkné a vyrovnané, proto pro porotu nebylo lehké vybrat vítěze, který bude školu reprezentovat v regionálním kole.

Výsledky hodnocení:

první místo - Alona Oryekhová

druhé místo - Miroslav Horák

třetí místo - Klára Figurová

Do regionálního kola, které se bude konat 17. 03. 2016 v Chomutově, postupují soutěžící z prvního a druhého místa Alona Oryekhová a Miroslav Horák.

Celá soutěž probíhala v příjemné a klidné atmosféře. Děkuji porotě za nelehké, ale spravedlivé hodnocení.

Rovněž děkuji žákům 1OŠ a 3OŠ, kteří pomohli vytvořit příjemné prostředí pro soutěžící.

Mgr. Anna Škodová

organizátorka akce

© 2014 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace | Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk | kremous.com