Homepage

Zdravý dětský úsměv

Studenti rumburské „zdrávky“ bojují za zdravý dětský úsměv

Studenti a učitelé SZdŠ a OA v Rumburku se rozhodli reagovat na zprávy upozorňující na stále se

zhoršující stav chrupu dětí v předškolním věku. Společnými silami vytvořili vzdělávací projekt pro

mateřské školy s názvem „Zdravý úsměv“. Účelem je zábavnou formou vysvětlit a ukázat dětem, jak

správně čistit své zoubky, aby se leskly jako perličky. Jednou z prvních MŠ, kterou studenti 2. ročníku

navštívili, byla MŠ V. Kováře v Rumburku. Po krátké pohádce děti dostaly omalovánku a zubní

kartáček, s nímž si hned vyzkoušely správnou techniku čištění svých zoubků. Dle reakcí se dětem akce

líbila, a proto bychom rádi touto cestou oslovili i další MŠ v našem regionu. V případě zájmu o projekt

„Zdravý úsměv“ nás kontaktujte na emailové adrese: skodova.a@szds-oa.cz Na závěr bychom chtěli

poděkovat za finanční podporu městu Rumburk a studentům, Miroslavu Horákovi, Jiřině Krzákové,

Pavle Krajčírové, Aloně Oryekhové a Kláře Figurové za to, že do celé akce vkládají svůj čas a srdce.

Děkujeme.

učitelé SZdŠ a OA

© 2014 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace | Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk | kremous.com