Homepage

Psychologická olympiáda - regionální kolo

Jako pořádající škola byla vybrána na regionální předmětové komisi vyučujících psychologie

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk. Soutěž se stala již tradicí mezi

zdravotnickými školami severočeského regionu. Regionálnímu kolu vždy předchází kolo

školní, z něhož úspěšné žákyně na prvním a druhém místě postupují do kola regionálního.

V regionálním kole se utkalo čtrnáct žákyň a žáků ze sedmi zdravotnických škol

severočeského regionu. Soutěžní téma přineslo celou řadu zajímavých pohledů na tuto

problematiku. Soutěž byla velmi vyrovnaná. Porota hodnotila nejenom zpracování tématu,

ale zaměřila se i na kvalitu projevu, schopnost vlastního úsudku a celkové vystupování.

Nutno podotknout, že porota nemá vždy lehký úkol při vyhodnocování nejlepšího příspěvku,

neboť všechny bývají velice vyrovnané.

Naší školu reprezentovaly žákyně druhého ročníku studijního oboru Zdravotnický asistent

Lucie Čechová a Marie Streiftauová.

Prvenství v regionálním kole získala liberecká žákyně Barbora Ottová, která postupuje do

kola celostátního. Na druhém místě se umístila žákyně rumburské školy Marie Streiftauová

a třetí místo obsadila žákyně z Turnova Kateřina Silná.

Celá soutěž proběhla v příjemné a klidné atmosféře.

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk tímto děkuje za podporu a pomoc

při organizaci regionálního kola soutěže, a to zejména panu Mgr. Bc. Miloslavu Kucerovi,

řediteli Domu kultury Rumburk, za poskytnuté prostory k soutěži a zajištění občerstvení.

Rovněž děkujeme Městskému úřadu v Rumburku za poskytnutí upomínkových předmětů a

firmě Květinářství Kremzová za květiny.

V Rumburku 19. 03. 2015 Mgr. Škodová Anna

organizátorka soutěže

 

Více fotografií zde

© 2014 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace | Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk | kremous.com