Homepage

Národní potravinová sbírka

Dobrovolníci, kteří informovali veřejnost o smyslu celé akce a vybírali darované potraviny byli studenti 1. ročníku oboru Ošetřovatel. Celkem se aktivně zapojilo 9 studentů: Benčíková T., Bouma M., Findeisová L., Fišerová M., Miková D., Miková K., Prokešová K., Valigurová K. a Zábranská A. I s jejich pomocí se podařilo během jediného dne vybrat v České republice 173 tun potravin, které pomohou potřebným. Za jejich účast a osobní nasazení jim patří velký dík.

                                                                                Andrea Cicuová, Pavlína Marcínová

© 2014 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace | Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk | kremous.com