Homepage

Dotyková zařízení ve výuce

Info o projektu - plakátek

logo

Cílem projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních dotykových technologií a jejich využití při výuce na 44 ZŠ a SŠ v Ústeckém a Libereckém kraji. Projekt bude rozvržen do 4 klíčových aktivit: první aktivita bude zaměřena na podporu pedagogů formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce (součástí bude vzdělávání ředitelů ve využívání dig. technologií pro integraci ICT do života školy a zřízení pozice Metodika ICT na škole). Druhá aktivita bude zaměřena na volitelné vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky se zaměřením na technologie, které školy již mají, které si v rámci projektu pořídí (např. tablety) a využití ICT v oborových didaktikách. Třetí aktivita bude zaměřena vytvoření softwarové platformy pro didaktické účely. Čtvrtá aktivita bude věnována evaluaci dopadu projektu. Projekt je realizován v rámci PřF a PF UJEP.

© 2014 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace | Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk | kremous.com