Homepage

Řízení zdravotnických organizací

Info o projektu

s_ukrajem.jpg

Projekt má za cíl podpořit nabídku dalšího vzdělávání - vytvořit nový vzdělávací modul v oblasti strategického řízení pro účastníky dalšího vzdělávání - pro vrcholový a střední management zdravotnických zařízení. Modul bude rozvíjet kompetence manažerů zdravotnických zařízení v oblasti využívání moderních manažerských metod. Vytvořený modul se přitom soustředí prioritně na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti využívání metody "Balanced Scorecard". Název v doslovném překladu zní "vyvážená výsledková listina". Termín vyvážení vyjadřuje, že cílem organizace je prostřednictvím svého fungování uspokojovat nejen své vlastníky (zřizovatele),ale také ostatní zájmové skupiny, jako jsou zaměstnanci, dodavatelé, partneři, veřejnost (v případě zdravotnických organizací primárně představovaná pacienty) a další skupiny. Často se však stává, že zájmy těchto skupin stojí proti sobě a uspokojení požadavků jedné skupiny může vést k poškození zájmů skupiny druhé. Vyvážení se tak stává důležitým kompromisem a společnou shodou ohledně cílů a záměrů organizace. Vyvážení je také nezbytné pro efektivní alokaci zdrojů a kapacit zejména v dlouhodobé perspektivě. Metoda bere v potaz jak budoucnost, tak také současnost organizace a snaží se tyto dva zorné úhly vzájemně vyvažovat a definovat jasnou rozvojovou vizi a strategii. Metoda samotná byla navržena americkými ekonomy pro podnikové (nejčastěji výrobní) prostředí - obrovský potenciál má však i na úrovni fungování jakýchkoli organizací. Tuto metodu chceme tedy uzpůsobit a aplikovat přímo do prostředí zdravotnických zařízení v rámci nového vzdělávacího modulu. S ohledem na časovou vytíženost manažerů zdravotnických zařízení bude vzdělávací (výukový) modul po jeho vytvoření převeden do e- learningové formy. Modul bude pilotně ověřen u vzorku cílové skupiny, proběhne jeho evaluace a následně bude modul zpracován do finální podoby. Modul tak bude po ukončení projektu připraven k realizaci vzdělávání cílové skupiny. Výstup projektu tak pomůže manažerům zvýšit výkonnost, kvalitu a efektivnost, a tím konkurenceschopnost zdravotnických organizací.

Ke dni 31.3.2014 skončila realizace projektu.

Od 1.4.2014 do 31.3.2017 bude probíhat období udržitelnosti projektu.

Škola bude nabízet realizaci celé řady kurzů ve vytvořeném vzdělávacím modulu.

Zájemci o účast v kurzech mohou kontaktovat školu 

na internetových adresách:

info@szds-oa.cz, jirsak.m@seznam.cz, jirsak.m@szds-oa.cz

na telefonních číslech: 773798363, 777 163 369

V lednu 2015 proběhl e-learningový kurz.

Cílem kurzu bylo proškolit v tomto modulu náhradní lektory, kteří budou i aplikovat e- elearning v DVP a na webových stránkách školy.

V říjnu 2015 byl vyhlášen kurz pro Zdravotnická zařízení Ústeckého kraje. Bylo osloveno přes 30 zařízení, kterým byly poslány podklady k průběhu kurzu.

Akce spojené s kurzy probíhají pod záštitou Stanislava Rybáka, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje.

V prosinci 2015 byli zahájeny dva kurzy. Jeden pro odborné učitele a druhý pro starosty místního regionu sdružených v Dobrovolném Svazků obcí Sever.

© 2014 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace | Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk | kremous.com