Homepage

Založeno v roce 1998. Po sloučení s OA v roce 2006 vzniklo jedno SRPŠ. Výkonný výbor je složený ze zástupců rodičů jednotlivých tříd a schází se  2x  za školní rok, a to v listopadu a v dubnu. Příspěvek 400,- Kč je  na celý školní rok.

Využití finančních prostředků: příspěvky třídám a financování ostatních akcí pořádaných školou, ocenění nejlepších studentů apod. Využívá se dotací poskytnutých MěÚ Rumburk na pořádání různých projektů školy pro děti z MŠ a ZŠ  Rumburka. Nyní jsou ve fázi přípravy nové stanovy sdružení.

Jakékoli dotazy k práci SRPŠ z. s. volejte na číslo 412 332 516 - Ivana Votípková.

© 2014 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace | Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk | kremous.com