Homepage

Výuka od 8. 6. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,


v souvislosti s možností žáků nižších ročníků opět navštěvovat školu, vám sděluji, že konzultace žáků budou možné až od 16. 6. 2020 po vzájemné dohodě s vyučujícími (preferovány budou především praktické předměty). Pozdější datum je dán maturitními, závěrečnými a přijímacími zkouškami, díky nimž není možné realizovat konzultace se žáky na půdě školy v termínu dle doporučení MŠMT. Převážná část výuky tak bude nadále probíhat distanční formou.

O termínu a způsobu vydání vysvědčení budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Bc. Martin Hýbl

© 2014 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace | Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk | kremous.com