Homepage

Konzultace od 11. 5. 2020

Pokud se rozhodnete využít možnosti osobní konzultace ve škole, jste povinni chovat se v souladu s hygienickými pokyny, které najdete na následujícím odkazu. Seznamte se prosím s nimi. Zde najdete také čestné prohlášení, které musíte při první návštěvě školy odevzdat prvnímu vyučujícímu, se kterým budete mít konzultaci. Prohlášení vytiskněte a přineste vyplněné. Pokud ho nemůžete vytisknout, budou formuláře připraveny u zadního vchodu do budovy Fr. Nohy. Na tomto místě najdete též dezinfenci a prezenční listinu, kterou podepíšete.

Jedině tento vstup budete využívat! Po dobu konzultací se nebudete přezouvat. Neprodleně přejdete do určené učebny (všechny s vyjímkou IKT) jsou ve druhém patře. Rozpis konzultací je uveden v následujícím souboru.

Pokud budete mít nějaké dotazy nebo problémy, kontaktujte nás.

© 2014 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace | Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk | kremous.com