Homepage

Baví nás být první

Začátek roku většinou slouží k bilancování toho uplynulého, a tak jsme i my na ekonomické sekci zavzpomínali. A vzali jsme to z gruntu – od samotného založení obchodní akademie v roce 1990.

Během této krátké doby jsme jako nová progresivní škola v regionu získali několik primátů (samozřejmě není řeč o opičkách). Celosvětová síť internet začala poskytovat své údaje poprvé v naší budově (v rámci zdejších škol). Dále pak následoval dataprojektor, tehdy v ceně nového vozu. Po pár letech jsme mohli jako první představit veřejnosti i žákům interaktivní tabuli a práci s ní.

Ani po sloučení se zdravotnickou školou jsme nepolevili – dlouho před projektem policie a dalších organizací jsme naše žáky a zaměstnance vybavili reflexními pásky, abychom zvýšili jejich bezpečnost na silnicích.

Asi se ptáte, zda budeme v něčem první i letos. Ano, nezklameme. Jako první škola nabízíme žákům od prvního ročníku ve spolupráci s místními pobočkami bank možnost zřízení studentského účtu. Žáci ekonomických oborů si budou moci společně se svými zákonnými zástupci na základě nabídky zvolit, u jaké banky bude účet zřízen. Samozřejmě, že na účtech bude k dispozici počáteční vklad ve výši minimálně tisíc korun, který si bude moci žák navyšovat díky prospěchovým a dalším motivačním stipendiím. Finance má škola zajištěna díky spolupráci s místními firmami a společnostmi. Účet se dále může hodit například pro vyplácení odměn z brigád.

Naší snahou je dále, kromě výše zmíněných stipendií, zajistit snížení finanční zátěže rodin žáků formou sponzoringu některých učebních pomůcek, které si žáci musí kupovat (učebnice, software,…).

Někdo by mohl předchozí řádky vnímat jako chvástání, ale není tomu tak. Pouze jsme chtěli připomenout, že i menší škola by měla být nositelkou pokroku. A my se k této skutečnosti hrdě hlásíme. 

© 2014 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace | Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk | kremous.com