Homepage

Vzorové dokumenty

26. Únor 2019

Zde najdete vzorové dokumenty ke stažení

K maturitě

Seznam literárních děl

 

Žádosti pro naše žáky

Pokyny při vyplňování

 vyplnit žlutě podbarvené údaje; poté zbývající tečky, podbarvení a případný text kurzívou smazat

pokud žádost píše zákonný zástupce, vyplňuje i žlutě podbarvené podtržené části

Způsoby doručení:

osobně řediteli školy (třídnímu učiteli)

poštou (nejlépe „Doporučeně“)

příloha mailu adresovaného řediteli školy (třídnímu učiteli)

 

Žádost o uvolnění z vyučování od třídního učitele
- bude-li požadovaná absence v rozsahu 1 až 2 pracovní dny

Žádost o uvolnění z vyučování od ředitele školy
- bude-li požadovaná absence 3 pracovní dny a delší

- součástí je i „Vyjádření třídního učitele“, které je přílohou k žádosti

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Žádost o doporučení na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně

Žádost o opakování ročníku

Žádost o prodloužení klasifikačního období
- nestihne-li žák ukončit ze závažných důvodů klasifikaci za dané pololetí do náhradního termínu stanoveného ředitelem školy, tj. do 31. 3. za 1. pololetí nebo do 31. 8. za 2. pololetí

Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu

Žádost o změnu oboru vzdělání

Žádost o přerušení vzdělání

Oznámení o zanechání vzdělávání
- nejedná-li se o přestup na jinou školu

Omluva neúčasti na „dílčí části“ maturitní zkoušky

 

Žádosti pro uchazeče, kteří úspěšně prošli přijímacím řízením (i na jiné škole)

Žádost o přestup
- je-li žadatel žákem jiné školy a žádá o přijetí k nám

Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání
- není-li žadatel žákem (jiné školy) a žádá o přijetí k nám

Žádost o uznání dosaženého vzdělání
- výčet předmětů

více zde

© 2014 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace | Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk | kremous.com